Türk Hava Yolları Cyber Take-Off GRC 


Veri Koruma Aydınlatma Metni 

Giriş 


Türk Hava Yolları (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Cyber Take-Off GRC(“Cyber Take-Off GRC”) projesi çerçevesinde www.cybertake-off.com adresinde gerçekleştirilen işlemler esnasında kişisel verilerinizin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi olmak üzere ilgili mevzuata ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.   

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla Cyber Take-Off GRC projesi kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir? 

Kişisel verileriniz, Cyber Take-Off GRC projesi kapsamında www.cybertake-off.com web sitesi üzerinden başvuru formu vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıda listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz. 


Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz: 


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 


Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir: 

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.  


İletişim Bilgilerimiz 

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul

00 90 212 463 63 63 

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/